Năm 2020

 

    
STT
Tên dự án, nhiệm vụ NCKH
Chủ nhiệm đề tài và các thành viên
Thời gian thực hiện

 

A. Nhiệm vụ KHCN&CN cấp Quốc gia

 

 

 

1

Phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Đề tài NAFOSTED 2020

Mã số 505.01-2020.02

 • Chủ nhiệm: Đỗ Văn Đại

Thành viên: Trần Việt Dũng, Huỳnh Quang Thuận, Nguyễn Thị Hoa, Trần Hoàng Tú Linh

 

 

6/2020 – 6/2022

B. Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ

 

 

 

2

Quyền sử dụng tự do tác phẩm qua hành vi sao chép, trích dẫn trong pháp luật về quyền tác giả từ thực tiễn các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam

B2020 – LPS - 01

 • Chủ nhiệm: Nguyễn Thái Cường

Thành viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ngô Kim Hoàng Nguyên, Nguyễn Trọng Luận, Phan Vũ Tuấn, Alexandra Mendoza Caminade, Reto M. Hilty, Đặng Nguyễn Phương Uyên, Đặng Lê Phương Uyên, Phạm Ngọc Minh Tú

 

 

 

01/2020 – 6/2022

C. Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở :

 

 

3

Phòng ngừa tham nhũng trong một số cơ sở giáo dục đại học công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh

 • Chủ nhiệm: Trương Tư Phước

 

 

4/2020 –3/2022

 

 

4

 

Các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong Luật Hình sự – nghiên cứu so sánh và kinh nghiệm cho Việt Nam

 • Chủ nhiệm: Mai Thị Thủy

 

 

4/2020 –3/2022

 

 

5

Giảng dạy môn Luật môi trường tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh – thực trạng và kiến nghị

 • Chủ nhiệm: Võ Trung Tín

 

 

4/2020 – 3/2022

 

6

Hoạt động truyền thông chiến lược tại Trường ĐH Luật TP. HCM – thực trạng và kiến nghị

 • Chủ nhiệm: Nguyễn Minh Đạt

 

 

4/2020 –3/2022

 

7

Biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam

 • Chủ nhiệm: Phạm Thái

 

 

4/2020 – 3/2022

 

 

8

 

Một số vụ kiện về thương mại dịch vụ trong khuôn khổ WTO – bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

 • Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Thái Hy

 

 

4/2020 – 3/2022

 

 

9

Xử lí văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh

 • Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Mai

 

 

8/2020 – 7/2021

 

 

10

Các thuật ngữ, cụm từ Latin trong luật quốc tế: Luận giải và việc áp dụng trong thực tiễn pháp luật quốc tế

 • Chủ nhiệm: Trần Thăng Long

 

8/2020 – 7/2022

 

 

11

Các nhân tố tác động đến động lực NCKH của GV Trường ĐH Luật TP. HCM

 • Chủ nhiệm: Hoàng Văn Long

8/2020 –7/2021

 

12

Các nhân tố tác động đến động lực NCKH SV Trường ĐH Luật TP. HCM

 • Chủ nhiệm: Ngô Huỳnh Giang

 

 

11/2020 – 10/2021

 

 

13

Xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên ở Việt Nam - thực trạng và hướng hoàn thiện

Chủ nhiệm: Cao Vũ Minh

 

 

11/2020 – 10/2021

 

 

14

Lý luận về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và vấn đề thành lập đơn vị hành chính kinh té đặc biệt ở Việt Nam

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thiện Trí

 

 

11/2020 – 10/2022

15

Xây dựng quy định về “Hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng” tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm: Vũ Duy Cương

 

 

11/2020 – 10/2022

16

Quyền miễn trừ của quốc gia trong các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài theo tư pháp quốc tế một số nước – kinh nghiệm cho Việt Nam

Chủ nhiệm: Nguyễn Lê Hoài

 

 

11/2020 – 10/2022

 

 

 

17

Xác định thẩm quyền của trọng tài đầu tư quốc tế qua một số vụ việc tiêu biểu

 

Chủ nhiệm : Nguyễn Thị Lan Hương

 

 

 

 

11/2020 – 10/2022

 

 

 

18

Vấn đề xác định pháp luật áp dụng cho việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam và một số quốc gia

Chủ nhiệm: Phùng Hồng Thanh

 

 

 

 

11/2020 – 10/2022

 

 

19

“Phạm tội 02 lần trở lên” và “phạm tội có tính chất chuyên nghiệp” trong một số nhóm tội phạm theo Luật Hình sự Việt Nam

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Minh Trâm

 

 

 

 

11/2020 – 10/2022

 

 

 

20

Xử lí yêu cầu tuyên bố giao dịch được công chứng vô hiệu trong pháp luật dân sự Việt Nam

Chủ nhiệm: Phạm Thị Thúy

 

 

 

11/2020 – 10/2022

 

 

 

21

Hệ quả của hết thời hiệu khởi kiện và thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự trong pháp luật dân sự Việt Nam

Chủ nhiệm: Hoàng Vũ Cường

 

 

 

11/2020 – 10/2022

 

 

 

22

Pháp luật về chào bán trái phiếu doanh nghiệp

 

Chủ nhiệm: Phan Phương Nam

 

 

7/2020 – 7/2022

 

 

 

 

23

Các nhân tố tác động đến động lực nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm: Hoàng Văn Long

 

 

 

7/2020 – 7/2022

 

Các tin khác

--%>
Top