Năm 2021

 

STT

Tên dự án, nhiệm vụ KHCN

Chủ nhiệm đề tài và các thành viên

Thời gian thực hiện

 

A. Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ

 

1

Trách nhiệm Hiến pháp: cơ sở lý luận và thực tiễn

Mã số: B2021 – LPS – 01.

Chủ nhiệm: PGS TS Nguyễn Cảnh Hợp

Thành viên: ông Đặng Tất Dũng, bà Nguyễn Mai Anh, ông Nguyễn Nhật Khanh, ông Trương Tư Phước- là giảng viên của Trường ĐH Luật Tp. HCM, ông Lưu Đức Quang – Giảng viên Trường ĐH Kinh tế - Luật – ĐHQG Tp. HCM, bà Đinh Thị Cẩm Hà – Giảng viên Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.

01/2021 – 12/2022

 

 

2

Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về đầu tư và tài chính của cơ sở giáo dục đại học tư thục

Mã số: B2021 – LPS – 02.

Chủ nhiệm: PGS TS Nguyễn Văn Vân

Thành viên: bà Nguyễn Thị Thúy, bà Phan Thị Thành Dương, ông Phan Phương Nam, ông Lê Nhật Bảo, bà Nguyễn Thị Thương - là giảng viên của Trường ĐH Luật Tp. HCM, bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

01/2021 – 12/2022

B. Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở :

 

 

 

3

 

Những vấn đề pháp lý về chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết

 

Chủ nhiệm: Phan Thị Thành Dương

 

 

01/2021 – 12/2021

 

 

4

Khung pháp lý điều chỉnh cho quan hệ giữa tài xế xe công nghệ và doanh nghiệp công nghệ

Chủ nhiệm: Lường Minh Sơn

 

01/2021 – 12/2021

 

5

Nguyên nhân và điều kiện của các tội phạm xâm phạm tình dục trẻ em từ góc độ nạn nhân của tội phạm

Chủ nhiệm:: Lê Thị Anh Nga

 

 

01/2021 – 12/2021

 

 

6

 

Lý thuyết cấy ghép luật (Legal Transplants) và giá trị tham khảo cho pháp luật Việt Nam

 

Chủ nhiệm: Phạm Thị Phương Thảo

 

 

01/2021 – 12/2021

 

 

7

Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh: đánh giá thực trng và kiến nghị hoàn thiện

Chủ nhiệm: Phan Lê Hoàng Toàn

 

11/2021 – 10/2022

 

 

8

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người học với hệ thống E-learning Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Khương

 

11/2021 – 10/2022

 

9

Phát triển tài sản thương hiệu của Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Hoàng Anh

11/2021 – 10/2022

 

10

Đăng ký bất động sản trong pháp luật Việt Nam

Chủ nhiệm: Đặng Phước Thông

 

11/2021 – 10/2022

 

11

Áp dụng phương thức trực tuyến trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hoài Trâm

 

11/2021 – 10/2022

 

12

Thực hiện quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng của trẻ em trong gia đình

Chủ nhiệm: Lê Thị Mận

 

11/2021 – 10/2022

 

13

Xử lí vật chứng theo Luật Tố tụng Hình sự Việt Nam

Chủ nhiệm: Vũ Thị Quyên

 

11/2021 – 10/2022

 

14

Nguyên tắc suy đoán vô tội: nghiên cứu so sánh và kinh nghiệm cho Việt Nam

Chủ nhiệm: Lê Thị Thùy Dương

 

11/2021 – 10/2022

 

15

Pháp luật về tình trạng khẩn cấp của một số quốc gia và khuyến nghị cho Việt Nam

Chủ nhiệm: Nguyễn Mai Anh

 

11/2021 – 11/2022

 

16

Lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc Hội Việt Nam – lí luận, thực trạng và kiến nghị hoàn thiện

Chủ nhiệm: Trương Thị Minh Thùy

 

11/2021 –11/2022

 

17

Bên thứ ba trong pháp luật trọng tài thương mại

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hoa

 

11/2021 – 11/2022

 

18

Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình

Chủ nhiệm: Đặng Thanh Hoa

 

11/2021 – 11/2022

Các tin khác

--%>
Top